PRÁVE PREBIEHA: Jesenné kondičné sústredenie BTZ 2023

ROZPIS TURNAJA

 1. Riadiaci orgán:
Bratislavský tenisový zväz
Dotácia:

Muži 4.000 €

Ženy 4.000 €
 

 

 
Dvojhra

2740 €

2740 €

štvrťfinále

105 €

105 €

semifinále

240 €

240 €

Finále

640 €

640 €

Víťaz

1200 €

1200 €

  
 
  
 
Štvorhra pár
1260 €
1260 €

semifinále

110 €

110 €

Finále

400 €

400 €

Víťaz

640 €

640 €

 1. Kategórie:
muži, ženy
 1. Dátum, usporiadateľ, povrch:
5. – 8. 6. 2023 TK Jednotka Bratislava 6 antuka
 1. Prihlášky:

Hráč sa prihlasuje mailom na btz@stz.sk:

muži:              30. 5. 2023

ženy:           30. 5. 2023

Po uzavretí prihlášok bude nominácia účastníkov na MAJSTROVSTVÁ V TENISE uverejnená na www.btz.sk a sociálnych sieťach

 1. Hosp. podmienky:

Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). Vklad do hlavnej súťaže aj kvalifikácie je 30 eur.

 1. Povinnosti hráčov:

Štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaž

Nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva z tenisového areálu.

Dodržiavať Kódex správania a Súťažný poriadok STZ.

 1. Titul:

Víťaz dvojhry mužov získa voľnú kartu do hlavnej súťaže na mužský ITF turnaj s dotáciou 25.000 USD v Trnave.

Víťazka dvojhry žien získa voľnú kartu do hlavnej súťaže na ženský ITF turnaj s dotáciou 60.000 USD v Trnave.

Od štvrťfinále dvojhry a semifinále štvorhry  získavajú hráči/hráčky prize-money podľa tabuľky v bode 2.

 1. Informácie:

www.btz.sk

+421 944 315 169

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 1. Predpis:

Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu ITF, súťažného poriadku STZ a tohto rozpisu.

 1. Kategórie a disciplíny:

Muži dvojhra 32 hráčov

Ženy dvojhra 32 hráčok

Muži štvorhra             16 párov

Ženy štvorhra             16 párov

 1. Spôsob hry:

Dvojhra: vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 nasleduje rozhodujúca hra (tajbrejk) do 7 bodov.

Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk do 10.

 1. Počet štartujúcich a nominácia:

 

 

muži

ženy

Počet štartujúcich

32

32

Letné regionálne majstrovstvá BTZ, ZsTZ ,SsTZ .VsTZ

16

16

Kvalifikácia

8

8

Voľné karty BTZ

6

6

Voľné karty usporiadateľ

2

2

 

Ak región nenaplní svoju nomináciu, zvýši sa počet voľných kariet BTZ a usporiadateľa pomerne.

Náhradníci:                

Ak sa hráč nominovaný priamo za región posunie do priamej nominácie, resp. nepríde na prezentáciu, má právo štartu náhradník z príslušného regiónu. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ.

 1. Podmienky štartu:

Slovenská štátna príslušnosť alebo trvalý pobyt v SR.

 1. Prezentácia:

Muži  5. 6. 2023 od 8:30 do 9:00  hod. v mieste konania

Muži  5. 6. 2023 od 11:30 do 12:00  hod. v mieste konania

 1. Žrebovanie:

Muži 5. 6. 2023 o 9.00 hod. v mieste konania.

Muži 5. 6. 2023 o 12:00.00 hod. v mieste konania.

Po vyžrebovaní bude zverejnený časový harmonogram 1. kola súťaže.

 1. Časový harmonogram a poradie zápasov:

Zverejní riaditeľstvo pred majstrovstvami. Najskorší začiatok zápasov v jednotlivých dňoch je o 9.00 hod. Medzi dvoma dvojhrami musí mať hráč minimálne 1 hodinu pauzu. V prípade ak hrá zápas dvojhry dlhšie ako 1,5 hodiny má nárok na  1,5 hodiny prestávku pred nasledujúcou dvojhrou, pokiaľ nesúhlasí so skorším začiatkom ďalšieho zápasu. Úprava programu je v právomoci riaditeľstva majstrovstiev. V prípade nepriaznivého počasia usporiadateľ môže presunúť zápasy do haly.

 1. Lopty: Dunlop Fort All Court

Na každý zápas dvojhry aj štvorhry 3 nové lopty.

Nové lopty na 3. set vo dvojhre od 1. kola.

 1. Rozhodcovia:

Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje BTZ.

 

Jednotlivé zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. Finálový zápas rozhoduje hlavný empajrový rozhodca.

Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom spôsobe rozhodovania zápasov.

 1. Námietky:

Písomne riaditeľstvu turnaja podľa súťažného poriadku.

 1. Povinnosti usporiadateľa:

Umožniť hráčom tréning 4.6.2023 deň pred zahájením turnaja v čase od 16.00 hod. a každý ďalší deň pred otvorením a po skončení programu dňa.

Zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov a priebežne spracovávať výsledky a po skončení majstrovstiev kompletnú správu a vyhodnotenie zaslať do 48 hodín na BTZ.